Vi flytter oppdrett under overflaten
Fiskehelsen bedres, produksjonen økes, driftskostnader og miljøavtrykk reduseres

Breed the ocean

Breed the ocean – er vårt mantra. Vår teknologiske plattform og tankesett skaper løsninger og nye muligheter til å høste havets ressurser tuftet på bærekraft og sirkulæreøkonomi.

Vår teknologi

Blue Breeder utvikler og levere teknologiske løsninger til havbaserte næringer.  Våre løsninger er basert på utvikling knyttet til revolusjonerende patentsøkt teknologi, Blue-Merd.

Prosjekt

Blue Breeders langsiktige ambisjon er å utvikles til en global aktør for leveranser av løsninger, systemer og tjenester knyttet til havrommet.

Om oss

Vår teknologi har sitt utspring fra selskapets erfaring og markedsforståelse gjennom utvikling og leveranse av utstyr og systemer til maritime og marine næringer siden midten av 1980-tallet.