Breed the ocean

Breed the ocean – er vårt verdisett om å ta vare på, – og om å spille på lag med havet. Vår teknologi og løsninger skaper muligheter for historisk blågrønn vekst, – der inntjening er tuftet på bærekraftig uttak av fornybare ressurser fra havrommet.

Vår ledestjerne er å levere bærekraftige og kostnadseffektive løsninger. Målet er effektive autonome løsninger, for energiproduksjon og for oppdrett av marine arter. Løsningene ivaretar artenes velferd der nullutslipp er målet. Løsningene er designet i ett bærekraftig perspektiv, – tett på havet, – nær markedet, – til svært fordelaktig investeringskost. 

Blue Breeder spiller på lag med havet. Vi leverer dynamiske strukturer for løsninger til bærekraftig høsting av havets ressurser.

Et vesentlig punkt for fremtidig vekst er å ta i bruk løsninger som høster fra havet bærekraftig, der fremtidens produksjon kan skje tett på de store markedene. For å nå bærekrafts målene kreves det at industrien tar i bruk kostnadseffektive, bærekraftige og allsidige konstruksjonsløsninger, som produseres og rulles ut i markedet i høyt tempo.

Teknologiselskapet Blue Breeder ser unike muligheter for vår teknologi og løsninger i dette sterkt voksende markedet. Vi har utviklet en grensesprengende teknologi med nye løsninger, systemer og konsepter som leverer med havet og i tråd med fundamentet i det grønne skifte. Vi har spesialisert oss på å ta frem kostnadseffektive, bærekraftige løsninger til energifangst og matproduksjon i havet.

Blue Breeder teknologi leverer løsninger med tilsvar på et av havets paradoks; – som at havet og kystnæreområder i store deler av året er godt egnet for produksjon av energi og marine proteiner, – helt til naturen viser sine ekstreme krefter.

Når uværet setter inn, – må løsninger i havrommet håndtere de ekstreme miljøfaktorene med bølger, vind eller temperatur. I tillegg oppstår det periodisk ulike biologiske faktorer øverst i vannkollonen som flere marinearter ønsker å unngå. Dette er bakteppet og fundamentet for utvikling av teknologi og løsninger fra Blue Breeder.