Teknologi

Blue Breeders løsninger er kostnadseffektive, – har revolusjonerende teknologiløsninger, som gir muligheten for å utnytte nye bærekraftige materialer med lang levetid, som reduserer vekt og har lavt materialbruk. Dette gir gunstige investerings muligheter, som skaper grunnlag for økt inntjening og bærekraftig vekst i et marked med betydelig etterspørsel.

Blue Breeders unike dynamiske konstruksjonsteknologi er basis i våre løsningsdesign. Løsningene er designet etter prinsippet om «å leve med havets krefter og bevegelser», der bølger, vind og temperatur håndteres. Dette gir ett betydelig fortrinn fremfor eksisterende løsninger i stål, betong og metall, som er designet for å stå imot havets krefter. Våre løsninger er prosjektert med materialer med lang levetid og lav vekt, – der vekten anslagsvis ligger under 5% av vekten for sammenlignbare stålløsninger. I tillegg leverer Blue Breeders løsninger på «time to market», – med kort produksjonstid basert på standard moduler og kostnadseffektiv sammenstillingsteknologi.

Dynamisk konstruksjon

Blue Breeders patenterte teknologi har et karakteristisk design med fasong som en ball, – en avstumpet ikosaeder, – formet av stag satt sammen i fem og sekskanter. Konstruksjonen fungerer som en dynamiskkonstruksjon, der stag er fritt forankret i hylser til konstruksjonens noder. Stagene har innvendige blærer, som trykksettes og tilfører konstruksjonen funksjoner og egenskaper som optimaliserer stivhet og bevegelighet, med muligheter til å endre karakteristikk under ulike påkjenninger og operasjoner. Vi liker å sammenligne teknologien med en menneskekropp, der blærene i rørene vil fungere som en muskel og der de dynamiske koblingene tilsvarer leddene.

Boyency controll system

Blue Breeders, – Buoyancy Control System regulerer og styrer konstruksjonens posisjon i vannmassen. Oppdriften reguleres ved volumendring i oppdriftselementene ved hjelp av gasstrykk. Når trykket endres trenges vann ut/inn av stag og kompartment, – oppdriften endres og konstruksjonen styres opp og ned i vannmassen.

Konstruksjonen dykkes i vannmassen ved hjelp av tyngdekraften, samtidig som oppdrift justeres. Løsningens vinsjarangement opprettholder konstruksjonens vertikal posisjon, uten å være dimensjonert for å dra konstruksjonen nedover i vannmassene med maksimal oppdrift.