Blue Solar – Flytende solfangst

Blue Solar, flytende solfangst som sprenger grenser. Blue Solar har potensial til å revolusjonere flytende solfangst med dynamisk konstruksjonsteknologi, utviklet for å leve med havets krefter.

Økt energifangst

Blue Solar har potensial til å doble energiuttak pr kvadratmeter flytende solfangst

Solfangst i 3-dimensjoner

Blue Solars kuppelformede design gir solfangst i 3-dimensjoner, med solfangst fra direkte og reflekterte solstråling. Økt energieffekt med kjøleløsningen som bruker kjølig vann fra dypet.

Areal effektiv

Blue Solars kuppelformede design har 2,5 ganger større solcelleareal, i forhold til kuppelens areal i vann.

Vertikale forankringsløsning gir effektiv arealutnyttelse, enkel og kostnadseffektiv installasjon, operasjon og service og med potensiale for lave driftskostnader.

Dykkes i sikkerhet

Under ekstremvær med sterk vind og høye bølger dykkes Blue Solars havløsning i sikkerhet, – en løsning som nå er under prosjektering.

Solpanel

Blue Solar er designet for å bruke eksisterende solpanelteknologi og løsninger. Gjennom samarbeider med solcelleindustrien tilbys kostnadseffektive solpanelløsninger, modifisert for Blue Solar sin submarine standard for flytende solfangst.

Kostnadseffektiv med lang levetid

Blue Solar gir konkurransekraft gjennom smarte teknologiløsninger med lave levetidskostnader – LCOE og med løsninger som tar i bruk havet. Blue Solar med dynamiskkonstruksjon produseres i lette vedlikeholdsfrie materialer, med levetids potensiale langt utover dagens designstandard.

Blue Solar er banebrytende investerings mulighet, med bærekraftig inntjening fra flytende solfangst.