BlueMer

Oppdrettsløsningen BlueMer styrer oppdrett ned eller opp i vannkollonen for å nytte det best mulige produksjonsmiljøet som er tilgjengelig i vannkollonen.  -Dette uten bruk av energi til pumping av vann fra dypet.

BlueMer har potensiale til å bedre miljø og fiskevelferd, – gjennom å redusere dødelighet knytt til operasjoner og håndtering av fisk ved oppdrett.

BlueMer dykkes fra driftskritiske miljøpåvirkning med ekstremvær med bølger og vind, eller fra ugunstig driftsforhold som skyldes, – lus, – alger eller temperatur i vannkollonens øverste sjikt.

BlueMers innbygde funksjon for trenging og håndtering av fisk er skånsom, et betydelig bidrag for å redusere stress og skade på fisk. Trenging skjer ved at, – det integrerte BlueMers – Buoyancy Control Systemet løfter merden vertikalt i vannmassene. I overflatposisjon sluses eller pumpes fisk på en skånsom måte, – i forbindelse med kontroll eller videre foredling.

Løsningens vertikale forankringsløsning med integrert regulerbar oppdrift, åpner for større utnyttelse av eksisterende sjøarealer, samtidig som løsningen åpner for oppdrett i hele havrommet.

BlueMer er designet med mål om null rømming av oppdrettsfisk ved å ta i bruk dobbel not/membran design. BlueMer har oppsamling av avfall som integrert del av løsningen. Et betydelig bidrag for livet i havet og et viktig bidrag til sirkulærøkonomien.

BlueMers design er basert på patent med dynamisk konstruksjon samt innebygget Buoyancy Control System. Konstruksjonens dynamiske funksjon tar i bruk nye fremtidsrettede ikke korrosive materialer, med lav vekt og lang levetid, og med løsning som støtter krav til gjenbruk.

BlueMer åpner for nytenking og effektivisering med integrering av nye løsninger for drift, organisering, internlogistikk, kontroll og overvåking av fisk. Alt for å bedre fiskehelse, redusere dødelighet og etablere økt bærekraftig produksjon i hele havrommet.

BlueMer åpner for kostnadseffektiv oppdrett i havet nær markedet.