Karriere

Blue Breeder har som mål om å være pioner i teknologiutvikling rettet mot havrommet i tiårene fremover. Vi skal være en innovativ aktør i pågående utvikling. Fra politisk hold er det flagget å bli enorme investeringer nasjonalt og internasjonalt i næringen. Regjeringens havstrategi, tilsier at det blir et betydelig behov for arbeidsplasser i den marine næringen innen 2030. Det siktes inn mot fem ganger økning av dagens produksjon, som et ledd i å nå bærekraftsmålene internasjonalt.

Blue Breeder er under utvikling og fornemmer en betydelig vekst. I nær fremtid planlegger vi for å ta ombord nye engasjerte og hardtarbeidende kollegaer. Vi ser etter verdifull kompetanse og erfaring innen ulike fagområder. Vi verdsetter kunnskap, erfaring, innovasjon, mangfold og originalitet. Vi tror på personlige kvaliteter, der du har eierskap til egen utvikling. I fellesskap skaper vi Blue Breeders posisjon som anerkjent teknologiaktør i et globalt havrom. Er du brennende engasjert, og ønsker å utgjøre en forskjell, er du kanskje den vi ønsker å ha med oss ombord. Sammen skal vi levere morgendagens bærekraftige løsninger. Bli med å forme et innovativt miljø, ta kontakt med oss!

Kontakt oss:
post@bluebreeder.no