Prosjekt

Blue Breeders langsiktige ambisjon er å utvikles til en global aktør for leveranser av løsninger, systemer og tjenester knyttet til havrommet.

Første steg på veien er gjennomføre leveranser av Blue-Merd. Vi skal lykkes gjennom pågående utviklingsløp, som skal kulminerer med levering av en bærekraftig oppdrettsløsning. Blue-Merd er en trygg, sikker og produktiv løsning, som er arealeffektiv og miljøvennlig, som i tillegg styrker sirkulærøkonomien innen oppdrett.

Prosjekt Blue-Merd har pågått siden vinter 2019.

Mars - juli 2020

I perioden mars til juli 2020 ble det med støtte fra Innovasjon Norge gjennomført markedsavklaringsprosjektet, hvor vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra aktører i laksenæringen.

Juni - september 2020

I perioden juni – september 2020, har prosjektet gjennomført et katapultprosjekt i regi av Næringshagen Nordfjordeid, VIS innovasjon – Ocean Innovation med CMR Prototech som partner. Oppgaven var styrkeberegning av Blue-Merd i fullskala for merd med størrelse 40.000 m³. Resultatet fra katapultprosjektet ga svært positive resultater.

Oktober 2020 -
april 2021

I perioden oktober 2020 til februar 2021 skal det gjennomføres et kommersialiseringsprosjekt fase 1, med støtte fra Innovasjon Norge. Det skal fastlegges grunnlag og forutsetninger for utvikling relatert til bygging av Blue-Merd prototype.

Q2 - Q4 2021

I perioden Q2 – Q4 2021 – Blue-Merd prototype, utvikling, bygging og testing av design, konstruksjon, funksjon og styring.

Kommende milepæler:

Q4 2021 - Q2 2022

Blue-Merd tanktest.